Bilety lotnicze

Bilety autokarowe

Siedlecka Karta Miejska

Siedlecka Karta Miejska

Siedlecka Karta Miejska to nowoczesny i wielofunkcyjny nośnik Elektronicznych Biletów Okresowych komunikacji miejskiej w Siedlcach. Zastąpiła dotychczasowe tradycyjne papierowe bilety okresowe. Karta ma formę i wielkość zwykłej plastikowej karty bankomatowej i jest kartą zbliżeniową, bezstykową. Dla użytkownika to przede wszystkim korzyści: łatwe i szybkie kodowanie biletu, bezpieczeństwo transakcji, nowoczesność i wielofunkcyjność, łatwość i wygoda w posługiwaniu się Kartą. Więcej informacji można znaleźć na: MPK Siedlce

 

 

 

 

Instrukcja korzystania z biletu elektronicznego

 

 

Cel wprowadzenia EP

Elektroniczna portmonetka zaprojektowana została w celu zastąpienia wszystkich rodzajów biletów i wszystkich obowiązujących ulg przewozowych wprowadzanych wyłącznie w pierwszej strefie przewozowej, czyli granicach administracyjnych Miasta Siedlce.

Przysługujące pasażerowi prawo do ulgi zapisane zostaje na karcie w chwili jej wydawania (personalizacji) w Centrum Obsługi Klienta w siedzibie MPK ul. Starzyńskiego 20.

Oznacza to, że pasażer wchodząc do autobusu nie musi wybierać na kasowniku wartości przysługującej mu ulgi.

Jak działa EP

W I Strefie (czyli granicach administracyjnych Miasta Siedlce).

Jeśli pasażer ma prawo do ulgi np. 25% (tzw. bilet emerycki, który przysługuje emerytom i rencistom za okazaniem stosownej legitymacji lub zaświadczenia właściwego organu o przyznaniu takiego świadczenia), przykładając bilet do kasownika powinien być świadomy, że z jego karty pobrana została wartość biletu strefy pierwszej (aktualnie 2,10 zł);

Pasażer z prawem do ulgi 50% (uczniowie do ukończenia 24 roku życia, kombatanci i inne osoby posiadające uprawnienia kombatanckie), zapłaci za swój przejazd 1,40 zł;

Pasażer posiadający prawo do ulgi 100%, czyli tzw. bilet bezpłatny (dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole, dzieci i młodzież niepełnosprawna do 24 roku życia oraz ich opiekunowie, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby ociemniałe lub niewidome, inwalidzi wojenni i wojskowi, opiekunowie wymienionych grup pasażerów, osoby które ukończyły 70 rok życia, honorowi dawcy krwi którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi), nie zapłacą nic za przejazd w pierwszej strefie.

Pasażerowie nie posiadający praw do ulg zapłacą pełną kwotę czyli aktualnie 2,80zł.

W strefach podmiejskich

Nie obowiązują ulgi wprowadzane decyzją Rady Miasta Siedlce, tylko ulgi ustawowe. Obowiązujące w naszym kraju przepisy fiskalne uniemożliwiają przewoźnikom rozliczanie się za pomocą systemu Siedleckiej Karty Miejskiej. Pasażerowie posiadający prawo do ulgi, korzystający z naszych usług w strefach podmiejskich, proszeni są o zakupienie odpowiedniego biletu u kierowcy autobusu. Bilet zakupiony w strefie podmiejskiej ważny jest do końca trasy autobusu, nawet wówczas, gdy jedzie on do strefy I czyli miejskiej.

Jak EP realizowane jest w PRAKTYCE

Mieszany system rozliczeń (ulgi wprowadzone decyzją Rady Miasta oraz ulgi ustawowe) rodzi wiele problemów dla naszych pasażerów. Dla tego prosimy aby zechcieli Państwo zapoznać się z opisem szczegółowym zamieszczonym poniżej.

Wchodząc do autobusu pasażer korzystający z EP przykłada ją do kasownika w oznaczonym miejscu, rejestrując w ten sposób swój przejazd, czyli dokonuje zapłaty. Jeżeli korzystamy z autobusu linii miejskiej (autobus którego przystanek początkowy i końcowy znajduje się w strefie I), czyli autobusy linii nr: 3, 4, 9, 12, 16, 18, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 35, z naszej karty zostanie pobrana kwota zgodna z taryfą miejską czyli: 1,40 zł, 2,10 zł lub 2,80 zł.

Jeżeli natomiast korzystamy z autobusów linii wyjeżdżających poza Siedlce, czyli z autobusów których przystanki końcowe są w strefach podmiejskich, z naszej karty pobrana zostanie kwota zgodnie z taryfą podmiejską: 3.80zł lub 4.80 zł.

Aby odzyskać nadpłacone pieniądze należy ponownie przyłożyć EP do kasownika w chwili wychodzenia z autobusu.