Bilety lotnicze

Bilety autokarowe

Siedlecka Karta Miejska

Europejska Karta Turystyczna ERV

Zakup ubezpieczenia podróży ERV gwarantuje bezpieczny i spokojny wypoczynek.

 

Największe atuty ubezpieczeń turystycznych ERV to:

 • brak udziału własnego w kosztach leczenia;
 • ochrona już w wariancie podstawowym do 32 tygodnia ciąży;
 • dzięki własnej sieci placówek niezawodne assistance medyczne 24/7 w każdym;
 • miejscu na świecie,ubezpieczenie bagażu podróżnego we wszystkich pakietach.

Rodzaje ubezpieczeń

 

Ubezpieczenie Indywidualne

Każdy pakiet ubezpieczeń turystycznych zawiera w sobie ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, ubezpieczenie bagażu i niezawodną pomoc w ramach assistance medycznego 24/7.

Więcej na temat zakresu i sum ubezpieczenia dowiesz się TUTAJ

Do każdego pakietu ERV możesz dokupić rozszerzenie:

 • ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowych lub ekstremalnych,
 • ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych,
 • pakiety SKI lub SPORT,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania.

 

Ubezpieczenie Rodzinne:

Pakiet rodzinny zapewni Tobie i Twoim najbliższym wypoczynek bez niepotrzebnych zmartwień. Ubezpieczenie rodzinne przeznaczone jest dla maksymalnie 2 osób dorosłych i 4 dzieci - pokrewieństwo (lub jego brak) nie ma znaczenia.

Więcej na temat zakresu i sum ubezpieczenia dowiesz się TUTAJ

Do każdego pakietu rodzinnego ERV możesz dokupić:

 • ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowych lub ekstremalnych,
 • ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych,
 • pakiety SKI lub SPORT,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania.

 

Choroby przewlekłe

Choroba przewlekła to stan wymagający systematycznego leczenia i cyklicznych kontroli u lekarza. Rozszerzenie ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych zapewnia pokrycie kosztów leczenia lub wizyt u lekarza w przypadku nasilenia się stanu chorobowego. O ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych można rozszerzyć wszystkie pakiety:

 • ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowych lub ekstremalnych,
 • ubezpieczeń turystycznych indywidualnych,
 • ubezpieczeń turystycznych rodzinnych (osobno dla każdego ubezpieczonego),
 • ubezpieczeń grupowych turystycznych (osobno dla każdego ubezpieczonego).

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych obejmuje ochroną nagłe zaostrzenie się choroby przewlekłej. W zakres tego ubezpieczenia nie wchodzą koszty związane z kontrolnymi, zaplanowanymi i umówionym wizytami i konsultacjami lekarskimi (np. dializa).

Uwaga! Ciąża nie jest chorobą przewlekłą. Każdy pakiet ubezpieczeń ERV zapewnia Paniom ochronę do 32 tygodnia ciąży : )

 

Pakiet SKI, SPORT

Z pakietem SKI lub SPORT możesz w pełni oddać się swojej sportowej pasji. ERV ubezpiecza nie tylko Ciebie, ale również Twój sprzęt. Dokupując ubezpieczenie dla narciarzy i sportowców do podstawowych pakietów turystycznych zyskujesz:

Więcej na temat zakresu i sum ubezpieczenia dowiesz się TUTAJ

Pamiętaj: w zakres podstawowych pakietów turystycznych nie wchodzi amatorskie narciarstwo, aby być w pełni objętym ochroną ubezpieczeniową na stoku, niezbędne jest dokupienie Pakietu SKI lub rozszerzenia Uprawiania Sportów Wysokiego Ryzyka.

Ubezpieczenie turystyczne ERV wraz z pakietem SKI lub SPORT możesz zakupić poprzez naszą stronę WWW lub w jednym z BIUR PODRÓŻY oferujących produkty ubezpieczeniowe ERV.

Do Pakietu SKI i Pakietu SPORT mają zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) nr 10.10.005.

Spokój przed wyjazdem zapewni Ci Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Podróży - dowiedz się więcej!

 

Ubezpieczenia Grupowe

Na wypad zagraniczny zorganizowany dla więcej niż 9 osób ERV proponuje ubezpieczenie turystyczne grupowe. Do wyboru są dwa pakiety, które zapewniają natychmiastową pomoc medyczną na całym świecie oraz ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW. Pakiety można dostosować do potrzeb grupy i rodzaju wyjazdu dobierając odpowiednie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

 • bagaż podróżny,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • następstwa chorób przewlekłych,
 • koszty rezygnacji z podróży,
 • pakiet SKI lub SPORT,
 • sporty wysokiego ryzyka,
 • sporty ekstremalne,
 • sporty wyczynowe.

 

Więcej na temat zakresu i sum ubezpieczenia dowiesz się TUTAJ

Kompleksową i niezawodną ochronę zagwarantuje odpowiedni wybór rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

 • bagaż podróżny,
 • sporty wysokiego ryzyka,
 • odpowiedzialność cywilna.
 • Zakup polisy dla odwiedzających nas gości możliwe jest przez jedno z BIUR PODRÓŻY oferujących produkty ubezpieczeniowe ERV.

 

Foreign Visitors

Przeznaczone jest dla osób na stałe mieszkających za granicą, a pragnących odwiedzić Polskę i kraje Unii Europejskiej.

Pakiety ubezpieczeń ERV Foreign Visitors gwarantują pokrycie kosztów leczenia, pomoc medyczną i ubezpieczenie NNW. Pakiet Basic otacza ochroną na terenie Polski, Pakiet Complex na obszarze Unii Europejskiej.

Więcej na temat zakresu i sum ubezpieczenia dowiesz się TUTAJ

Kompleksową i niezawodną ochronę zagwarantuje odpowiedni wybór rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

 • bagaż podróżny,
 • sporty wysokiego ryzyka,
 • odpowiedzialność cywilna.

 

Koszty rezygnacji z podróży

Jeżeli z przyczyn losowych nie możesz wybrać się w zaplanowaną podróż, ERV zwróci Ci poniesione w związku z odwołaniem wyjazdu koszty.

Wykupując polisę możesz zarówno ubezpieczyć zakupione przez biuro podróży wakacje, samemu zorganizowany wypoczynek (np.: bilet samolotowy + apartament), lub też pojedyncze składniki wyjazdu (np.: sam bilet na transport lub sam pokój w hotelu).

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży można wykupić:

 • w dniu rezerwacji wycieczki/biletu/hotelu jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało mniej niż 30 dni,
 • do trzech dni od rezerwacji wycieczki/biletu/hotelu, jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało więcej niż 30 dni.

 

Powody rezygnacji objęte ubezpieczeniem ERV to:

 • śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie:
  • ubezpieczonego,
  • współuczestnika podróży,
  • najbliższego krewnego,
 • spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu:
  • ubezpieczonego,
  • współuczestnika podróży,
  • najbliższego krewnego,
 • zwolnienie z pracy:
  • ubezpieczonego,
  • współuczestnika podróży,
 • wyznaczenie daty rozpoczęcia stosunku pracy na czas planowanego wyjazdu, dla wcześniej bezrobotnego:
  • ubezpieczonego,
  • współuczestnika podróży.

 

Koszty rezygnacji i przerwania podróży

Ubezpieczenie ERV polega na zwrocie:

 • wydatków za szybszy powrót do kraju nieplanowanym oryginalnie środkiem transportu,
 • wartości niewykorzystanych, wcześniej opłaconych usług i świadczeń, takich jak: zakwaterowanie, wycieczki fakultatywne, wyżywienie.

 

Objęte polisą od kosztów przerwania podróży powody wcześniejszego powrotu do kraju to:

 • śmierć nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek znajdującego się w kraju zamieszkania najbliższego krewnego:
  • Ubezpieczonego,
  • Współuczestnika podróży,
 • spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu, wymagająca obecności w kraju:
  • Ubezpieczonego,
  • Współuczestnika podróży.